VÅRT UPPDRAG

Vi leder arbetet mot att förverkliga Vision 30/35.

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening med uppdraget att leda arbetet mot att förverkliga Vision 30/35, dvs att Finspångs kommun år 2035 är 30 000 invånare.

Visionen förverkligas genom att vi:

Driver platsvarumärkesmarknadsföring av Finspång

Skapar stolthet och identitet

Stärker och stimulerar befintliga företag

Stimulerar inflyttning på bekostnad av inpendling

Skapar mötesplatser och projekt

Verkar för entreprenörskap och nyföretagande

Lockar nya verksamheter till orten

BLI MEDLEM

Tillsammans skapar vi stolthet och tillväxt. Bli medlem idag och påverka Finspångs framtid samtidigt som du blir med i ett nätverk där nya idéer utvecklas!
Scroll to top