MER OM OSS

Samsyn och gemensam bild för vägledning i vardagen och i långsiktiga beslut.

Arbetet började 2016 när kommunens Näringslivsråd arrangerade en workshop mot bakgrund av att de saknade en vision om framtiden för Finspång. Man enades i tanken att för att Finspång ska kunna utvecklas till en av Sveriges mest framgångsrika och spännande platser behöver näringslivet och det offentliga ha samma bild av framtiden och samsyn kring visionen för vår kommun. Detta skulle vara vägledande i vardagen och i långsiktiga beslut.

Vision 30/35 arbetades fram där tillväxtmålet är att Finspångs ska arbeta mot att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har man satt ett antal rubriker som man ser som centralt för att uppnå detta:

Finspång präglas av INNOVATION, PROAKTIVITET och MOD

Finspång är en ATTRAKTIV BOENDEORT för hela regionen

Finspång har regionens HÖGSTA SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Finspångs skolor är BÄST I REGIONEN

Finspång har UNIVERSITETSUTBILDNING

Finspång är ett NATIONELLT BESÖKSMÅL för aktiv fritid

Finspång har ett KULTURLIV SOM ÖVERRASKAR och underhåller

Finspång har en HÅLLBAR EKOLOGISK UTVECKLING

Finspång har en HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

BLI MEDLEM

Tillsammans skapar vi stolthet och tillväxt. Bli medlem idag och påverka Finspångs framtid samtidigt som du blir med i ett nätverk där nya idéer utvecklas!
Scroll to top