Finspångs kommuns detaljplan

Kommunen ansvarar för den övergripande användningen och utvecklingen av mark och vatten. För att göra detta använder kommunen bland annat de verktyg som finns i Plan- och bygglagen.

Det finns tre typer av kommunala fysiska planer:
översiktsplaner / detaljplaner / områdesbestämmelser

Detaljplaner
Läs mer om detaljplaner och om hur olika områden kan användas.

Kart- och mättjänster
Läs mer om kartor, geografisk information och mätning.

Landsbygd
Läs mer om bygdepeng, Leader, varuhemsändningsbidrag.

Mark och exploatering
Läs mer om mark och exploatering

Översiktsplanering
Läs mer om kommunens strategiska plan för långsiktig användning av mark och vatten.

Scroll to top