Finspångs kommuns detaljplan

Kommunen ansvarar för den övergripande användningen och utvecklingen av mark och vatten. För att göra detta använder kommunen bland annat de verktyg som finns i Plan- och bygglagen.

Scroll to top