COVID-19 INFO

2021-12-28

Till dig som arbetar som centrumansvarig eller som har direkt kontakt med verksamheter som kan beröras av beslutade föreskrifter inom ditt ansvarsområde.
Gällande allmänna råd för handelsplatser:

Handelsplatser För att undvika att trängsel uppstår kan den som bedriver verksamheten

  1. anvisa kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
  2. informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,
  3. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
  4. anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken, och
  5. anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig

2021-12-17

Mot bakgrund av covid-pandemin och det återigen ökande smittläget i Sverige och runtom i världen, har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationer för att undvika trängsel och ökad smittspridning. Det kan även bli aktuellt med nya rekommendationer från dem, för det fall att smittoläget i Sverige försämras ytterligare.


Tillväxt Finspång följer noga utvecklingen och de rekommendationer som gäller vid var tid. Från 1 januari 2022 gäller följande i vår publika verksamhet. Mindre möten (upp till 10 personer) kommer i första hand att hållas fysiskt. Större möten (> 20 personer) kommer i första hand att ske digitalt. Alternativa lösningar, såsom digitala möten eller utomhusmöten, sker efter överenskommelse i varje enskilt fall. Var och en som besöker Tillväxt Finspångs lokaler har ansvar för att stanna hemma vid förkylningssymptom, samt att hålla avstånd så att ingen trängsel uppstår.

Se mer information om gällande rekommendationer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

2021-11-25 Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning
läs mer här nedan:
Föreskriften 211125. Beslutad.docx

Restriktionerna upphör 2021-09-29 – hur påverkas du som handlare?

På onsdag tas restriktionerna bort. För dig som handlare innebär det att du inte längre behöver ge information om avstånd, erbjuda handsprit och dokumentera smittskyddsåtgärder. Däremot står det dig givetvis fritt att fortsätta med de åtgärder som du tycker passar din verksamhet.  

Onsdag 29 september tas Folkhälsomyndighetens föreskrifter bort i sin helhet.I praktiken innebär detta att det inte längre finns några restriktioner som du som handlare måste följa.
Det kommer inte längre att finnas någon nivå gällande avstånd. Länsstyrelsens tillsyn kommer också att upphöra.

Restriktionerna som tas bort för dig som handlare:

  • Du som handlare åläggs inte längre att informerakunder, besökare och personal om smittskyddsåtgärder och smittskyddssäkert beteende.
  • Du som handlare behöver inte längre tillhandahålla handsprit och annan handhygientill kunder och besökare.
  • Du som handlare måste inte dokumentera och följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder.
  • Du som handlare har inte längre ett särskilt ansvar att se till att personalen får särskild information om hygienåtgärder med anledning av pandemin.

Det finns inte heller någon rekommendation för handeln att behålla plexiglas, avståndsmarkeringar, informationsskyltar eller utrop i butiken. Men kom ihåg att det givetvis står dig fritt att välja att behålla de smittskyddsåtgärder du vill. Det är du och din verksamhet som avgör vad ni bedömer efterfrågas av kunder, besökare och personalen. Anpassa åtgärderna efter vad som passar för din verksamhet.

 

2021-04-14
Välkommen in! Din handling gör skillnad är ett samarbete mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Tillsammans har de tagit fram skyltar, affischer, videoklipp m.m. Det finns också information till medarbetare om hur de kan använda skylt- och informationsmaterial i butik.
Medlemmar i Svensk handel har även möjlighet att beställa material och få det utskickat till sig.
Mer om detta kan ni läsa här
Behöver du som handlare ytterligare stöd i denna fråga kontakta oss.

2021-03-05
För information om de stöd som Länsstyrelsen handlägger, en uppdatering om läget till er alla.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare den nya ansökningsperioden har nu öppnats och kommer pågå fram till den 30 april 2021.
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se) .
Beslut om förlängt stödperiod för mars och april 2021 har inte fattats än.
Beslut om omsättningsstöd till handelsbolag har inte fattats än.
Beslut om lokalhyresstöd har inte fattats än.

Scroll to top