COVID-19 INFO

2021-04-14
Välkommen in! Din handling gör skillnad är ett samarbete mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Tillsammans har de tagit fram skyltar, affischer, videoklipp m.m. Det finns också information till medarbetare om hur de kan använda skylt- och informationsmaterial i butik.
Medlemmar i Svensk handel har även möjlighet att beställa material och få det utskickat till sig.
Mer om detta kan ni läsa här
Behöver du som handlare ytterligare stöd i denna fråga kontakta oss.

2021-03-05
För information om de stöd som Länsstyrelsen handlägger, en uppdatering om läget till er alla.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare den nya ansökningsperioden har nu öppnats och kommer pågå fram till den 30 april 2021.
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se) .
Beslut om förlängt stödperiod för mars och april 2021 har inte fattats än.
Beslut om omsättningsstöd till handelsbolag har inte fattats än.
Beslut om lokalhyresstöd har inte fattats än.

Scroll to top