COVID-19 INFO


Restriktionerna upphör 2021-09-29 – hur påverkas du som handlare?

På onsdag tas restriktionerna bort. För dig som handlare innebär det att du inte längre behöver ge information om avstånd, erbjuda handsprit och dokumentera smittskyddsåtgärder. Däremot står det dig givetvis fritt att fortsätta med de åtgärder som du tycker passar din verksamhet.  

Onsdag 29 september tas Folkhälsomyndighetens föreskrifter bort i sin helhet.I praktiken innebär detta att det inte längre finns några restriktioner som du som handlare måste följa.
Det kommer inte längre att finnas någon nivå gällande avstånd. Länsstyrelsens tillsyn kommer också att upphöra.

Restriktionerna som tas bort för dig som handlare:

  • Du som handlare åläggs inte längre att informerakunder, besökare och personal om smittskyddsåtgärder och smittskyddssäkert beteende.
  • Du som handlare behöver inte längre tillhandahålla handsprit och annan handhygientill kunder och besökare.
  • Du som handlare måste inte dokumentera och följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder.
  • Du som handlare har inte längre ett särskilt ansvar att se till att personalen får särskild information om hygienåtgärder med anledning av pandemin.

Det finns inte heller någon rekommendation för handeln att behålla plexiglas, avståndsmarkeringar, informationsskyltar eller utrop i butiken. Men kom ihåg att det givetvis står dig fritt att välja att behålla de smittskyddsåtgärder du vill. Det är du och din verksamhet som avgör vad ni bedömer efterfrågas av kunder, besökare och personalen. Anpassa åtgärderna efter vad som passar för din verksamhet.

 

2021-04-14
Välkommen in! Din handling gör skillnad är ett samarbete mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Tillsammans har de tagit fram skyltar, affischer, videoklipp m.m. Det finns också information till medarbetare om hur de kan använda skylt- och informationsmaterial i butik.
Medlemmar i Svensk handel har även möjlighet att beställa material och få det utskickat till sig.
Mer om detta kan ni läsa här
Behöver du som handlare ytterligare stöd i denna fråga kontakta oss.

2021-03-05
För information om de stöd som Länsstyrelsen handlägger, en uppdatering om läget till er alla.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare den nya ansökningsperioden har nu öppnats och kommer pågå fram till den 30 april 2021.
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se) .
Beslut om förlängt stödperiod för mars och april 2021 har inte fattats än.
Beslut om omsättningsstöd till handelsbolag har inte fattats än.
Beslut om lokalhyresstöd har inte fattats än.

Scroll to top