Open post

Nu kan företagare återigen söka omsättningsstöd

Den 1 oktober öppnar ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Under året har enskilda näringsidkare och handelsbolag kunnat söka stöd för omsättningstapp som orsakats till följd av coronapandemin. Regeringen har förlängt stöden vid ett flertal tillfällen och från den 1 oktober finns det återigen möjlighet att söka stöd för omsättningstapp som uppstått under juli till september 2021.

Länsstyrelserna har fortsatt i uppdrag att handlägga och besluta om de förlängda stöden. Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi hoppas att fler företag som har haft det svårt under pandemin nu tar chansen att få ekonomisk hjälp från staten. Förhoppningsvis är pandemin på väg att släppa sitt grepp om samhället så företagarnas ekonomi får chansen att återhämta, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för de båda omsättningsstöden.

Länsstyrelserna har sedan i november 2020 byggt upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Hittills har det fattats beslut i cirka 31 500 ärenden.

Omsättningsstöden

  • För att kunna söka stöd för juli-september 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.
  • Nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.
  • Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.
  • De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober 2021 och ansökan är öppen till och med den 30 november 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

 

Open post

Öppning av Bergslagsvägen – 30 september

Etapp 1 av öppnandet av Bergslagsvägen är klar och redo att invigas! Kom och fira det med handlarna i centrum vid Bergslagstorget, torsdag den 30 september!
Bergslagstorget är en viktig knytpunkt i Finspångs centrum – både för medborgare och näringsliv!

Som en del i Finspångs kommuns arbete med den nya utformningen av Finspångs centrum, kommer delar av Bergslagstorget att öppna upp för trafik och parkering.
Öppningen sker 30 september och bilister kommer att kunna ta sig fram i båda körriktningarna. Parkeringen kommer att vara tillfällig fram till våren 2022, då ombyggnationen av Bergslagsvägen etapp 2 är planerad att påbörjas

Detta ska vi fira!

Tillsammans med Kraften i Finspång delar vi ut ballonger, reflexer, pennor mm.

På följande platser:
Mingla, Kryddans The & kaffehandel, Lilla Nalle & Jag, Lagers UR & Foto och Grillen.

Open post

Smygstart Industridag Östergötland Digitalt event tisdagen den 19 oktober klockan 14.30-16.00

Som du säkert redan hört flyttar vi det stora eventet i Finspång till 22 mars 2022.
För att väntan inte ska bli alltför lång öppnar vi dörren och smygstartar med ett digitalt event den 19 oktober för både finansiärer, samarbetspartners, tidigare deltagare, nya deltagare och andra intresserade. På plats i studion är Landshövdingen med gäster från både utbildningsvärlden och industri- och teknikföretagen.

Till sist välkomnar vi stolt Johan Eriksson från Google som ska tala om Livslångt lärande!
Johan har en tvådelad bakgrund från att både vara entreprenör och arbeta många år inom några av världens största företag som Procter & Gamble, ABB och Google. Johan Eriksson är en ledare med bred erfarenhet från olika branscher och organisationer.
Idag är han Head of Specialists för Google. Vi kommer att få en minnesvärd timme med Johan och du kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

Välkommen med din anmälan via länken nedan!
https://skill.se/utbildningar/#!educourse=524883

Länk till eventet skickas ut via din mailadress någon dag innan.
Industridag Östergötland

P.S. lägg redan nu in 22 mars 2022 i kalendern då vi träffas i Finspång! D.S.

 

Open post

Lansering av platsvarumärket Kraften i Finspång 18:e september

Du har väl inte missat att det händer massa spännande saker i Finspång nu i helgen den 18-19 september?
Vi kallar den Kraften i Finspång!
Det är Finspångs stadslopp, platsvarumärket Kraften i Finspång lanseras, skördemarknad på Bergslagstorget, marknad på Viberga och flera handlare håller öppet med extra erbjudande!
Programmet hittar du Programblad Kraften i Finspång helgen

Open post

Månadens ambassadör Johan Skullman – JOS eXperience AB

Johan Skullman driver JOS eXperience AB med säte på Flasbjörke Södergård, halvvägs mellan Finspång och Igelfors. Men vem är han egentligen? Uppväxten i Kolmården gav inte tillräckligt med jämna ytor för att spela fotboll så istället blev Johan tidigt intresserad av friluftsliv, peppad av föräldrar och syskon och det blev också orentering och skidåkning. Planen var sedan 15 månander militärtjänst och därefter studier i teknisk fysisk, men – det tog honom 30 år att lämna försvaret. Kanske för att det var så roligt, och också gav Johan struktur och analys på hans nyfikenhet. Spanings- och underrättelsearbete kompletterades med uppdrag att utveckla militär utrustning och utbildningar i överlevnad, en utbildning han själv varit med och utvecklat för försvaret. En viktig del av överlevnad är att äta näringsrik och riktig mat. Kompetens inom kravställningar och säkerthetsgodkännanden har också byggts på. Idag har han samlat allt detta i sitt eget företagande. För Johan jobbar idag med det han älskar mest!

 

Så vad är Johans företag för något – JOS eXperience AB?

Han beskriver det som ett inspirations – och kunskapsföretag för att komma ut i naturen inom ramen för arbete och fritid, både med säkerhetstänkande och riskmedvetenhet. Verksamheten ligger i skärningspunkten mellan naturvård och friluftsliv. Därtill finns en friluftsanläggning som bidrar till helheten, och i alla arrangemang finns en koppling till nyttoperspektiv för just naturvistelser. Johan beskriver det såhär: ”Inte jippo, men skoj på saklig grund”. Anläggningen består av åtta stugor för 2 personer, två för 4 personer samt ett soldattorp och ett litet gårdshus med vardera 4 bäddar.

 

Valet föll på Flasbjörke och Finspång – hurså?

Johan hade en idé och dröm. Han ville skapa ett idé- och utvecklingscenter för sina sysslor, men också en avkopplande plats för sig, sin familj och sina vänner. – Prisbilden här gjorde att jag kunde ha råd att förädla och utveckla innehållet i konceptet. Sedan 2015 bor han där – mitt i sitt jaktområde, i en mix av sjöar och vattendrag, olika biotoper i skogarna och kulturmässigt unika saker. I ”lilla Bergslagen”. Sedan starten 2017 har ca 1200 kunder passerat och de reagerar på Finspång och dess omgivningar som en häftig plats, med bl.a. häxbränningarna, Häfla bruk och mycket mer.

Vad händer på Flasbjörke just nu?

Det har varit nedsläckt mars – maj. Förra sommaren testade man mest för skojs skull att öppna upp för Air B’n’b, men under hösten blev det tillbaka till mindre grupper om 2-6 personer. Under tiden har Johan arbetat med ett antal produktutvecklingsuppdrag för bl.a. Garphyttan, Hestra och Morakniv samt för sina norska samarbetspartners Aclima och Realturmat. Men även den västgötska koncernen Hultafors (tumstocken), som äger Hults Bruk i Kolmården, och som nu utveckla nya yxor ihop med Johan.


Hur är det att driva företag här, Johan?

Utgångspunkten för mig har varit att nyttja mina nätverk, för att få hit både nationella och interantionella kunder. Att lägga tid på marknadsföring är inte min expertis så en samordningsfunktion likt Tillväxt Finspångs plan för destinationswebben skulle vara värdefull och innebära draghjälp att bli lite mer synlig.

 

Varför är JOS eXperience medlem i Tillväxt Finspång?

Ett skäl är möjligheten att påverka hur platsen Finspång utvecklas, och att göra det tillsammans med andra verksamheter. Det är också en förhoppning om ökad synlighet genom en gemensam portal, både för det egna företaget och för allt som finns i bygden.

Johan menar att potentialen för Tillväxt Finspång är så stor. Han har varit i hela landet och i alla möjliga skogar och ser de fantastiska omgivningarna som finns – från det stora till det lilla. Sjöarna som hänger ihop så tätt, det finns inte på många platser, det är unikt och en av de många faktorer som talar för det här området!

 

Vad har du för tankar om framtiden för Finspång?

Han nämner vikten av en förnyad dialog med kommunen kring tidigare satsningar som gjorts ute i bygderna för att möjliggöra uppfräschning av leder, vindskydd etc. Omgivningarna kring Finspångs tätort måste tas om hand för att det ska funka och för att fler verksamheter ska matcha in. Markägarna är en stor maktfaktor och de ska bidra till en hållbar miljö. De försörjer också ett stort antal underleverantörer men ser inte alltid vikten av samverkan i landsbygdsmiljön. Det påverkar trivseln och i sin tur folks vilja att komma hit.

 

Och för JOS eXperience?

Vi hoppas bli etablerade som ett internationellt centrum för utveckling av ett gott beteende i skog och mark, även att använda och göra kloka val ifråga om utrustning och kost. Samtidigt är en bra mix mellan fritid och arbete ett bra mål – full beläggning 365 dagar om året vore inte sunt.

Open post
sommar och semester

Sommar & semester!

Sommar och semester!
Tillväxt Finspångs kontor är stängt under veckorna 28-31
Vi önskar alla medlemmar ambassadörer och samarbetspartners en riktigt skön sommar!
Åter på plats måndagen den 9:e augusti

Open post

Sommargåva från Region Östergötland – Gåvoportal

Region Östergötland har beslutat att ge alla medarbetare ett gåvokort värt 2000 kr som de kan nyttja i en gåvoportal som kommer att innehålla produkter och tjänster från näringsidkare i hela länet. Med gåvan vill Region Östergötland visa uppskattning för medarbetarnas arbete under pandemin, och samtidigt bidra till att stötta regionens näringsliv.
Läs mer om hur ditt företag kan ansluta sig till gåvoportalen:

https://profilservice.se/blaklint/

Open post
sommar och semester

Fysiska presentkort som sommargåva 2021 – Cardskippers lösning dröjer kopplat till GDPR

I väntan på att säkerställa systemet utifrån GDPR, har vi valt att avvakta med att sjösätta Cardskippers digitala presentkortslösning. Finspångs kommun har beslutat att ge sina anställda en sommargåva och då blir den därför även denna gång i form av fysiska presentkort. Vi återkommer så snart vi har allt på plats för att köra igång det digitala systemet.
Arbetsgivare som vill ge presentkort till sina anställda, ska ingå avtal med Cardskipper kontakta Jonas Tell på: jonas.tell@cardskipper.se
Anslutande företag som vill lösa in presentkort i sina verksamheter, anmäler sig via denna länk: https://apply.cardskipper.se/af/vxxx/12jg87

Open post

Nyhetsbrev från Tillväxt Finspång

Nyhetsbrev från Tillväxt Finspång

Nyhetsbrev från Tillväxt Finspång

SER VI ETT LJUS I TUNNELN?
När jag skrev årets första nyhetsbrev var det vårvinter och pandemin hade oss i sitt grepp – men redan då hade jag hoppet om en annorlunda sommar och höst! Nu verkar det rulla på så väl med vaccineringen av befolkningen, att även vi på Tillväxt Finspång vågar börja planera för en ”nystart” av den fysiska verksamheten efter sommarsemestrarna. För verksamhet har vi haft hela tiden, och det ser ni när ni läser mer nedan!

Vi ser fram emot denna sommar och att många semesterlediga besöker Finspång och får uppleva lite av allt fantastiskt som finns här! Till hösten är planen att flera av våra träffar sker på plats i lokalerna på Vallonvägen 15, de flesta längtar efter att ses i verkliga livet igen. Samtidigt har vi märkt att många blivit helt bekväma med att mötas digitalt, det är trots allt enkelt, miljövänligt och ganska effektivt. Så vi kommer att erbjuda både och, beroende på sammanhang och syfte med möte. Men att det blir möten och träffar – det kan ni lita på! Kolla in kalendariet längst ned, bara!

 

LANSERING AV PLATSVARUMÄRKET OCH BESÖKSHELG
Sensommarens största händelse går av stapeln den 18 september. Då tänker ni kanske på Finspångs stadslopp – och det gör ni helt rätt i! Fast hur stort och härligt det än känns att återigen få samlas till folkfest, så är vi ännu mer förväntansfulla på att där och då ge er ett konkret bidrag för att sätta Finspång på kartan. Under stadsloppet kommer vi nämligen att lansera platsen Finspångs alldeles eget varumärke – varmt, välkomnande och fritt för alla att använda! Så missa inte vår lansering från scenen!

Lanseringen blir också startskottet för en helg full av upplevelser. Lördagen och söndagen den 18 - 19 september planerar vi att genomföra besökshelgen Kraften i Finspång. Vill du visa upp din verksamhet? Kontakta oss på kontakt@tillvaxtfinspang.se så berättar vi mer!
Och du som kan - ge dig ut under helgen och upplev allt vad Finspång faktiskt har att erbjuda! Kolla in programmet i slutet av augusti på www.destinationfinspang.se


TVÅ REJÄLA SKJUTSAR FÖR BESÖKSNÄRING OCH HANDEL

Att axla värdskap i sin bygd är jätteviktigt – och roligt! Efter många somrars hänvisning till Rejmyre för turistinformation, kompletterar vi nu med värdskap även i centrum.  Och på måndag 14 juni  kl. 12 smäller det! Då öppnar vi upp ”Sommarboden”, mitt på torget i Finspång! Från 14 juni till 16 augusti är boden sedan bemannad kl. 12-16 med feriearbetande ungdomar, som tar emot och välkomnar er alla. Ni som är besökare till Finspång, du Finspångare som bara vill ha lite information om vad du kan se och uppleva i hembygden, eller det leksugna barnet som vill göra något kul i centrum. En särskilt god överraskning väntar också på måndag, så missa inte att titta förbi…!

Alla vill väl få lite extra förstärkning i kassan, oavsett om du är privatperson eller företag? Och nu är det möjligt! Tillväxt Finspång har investerat i det digitala presentkortssystemet Cardskipper, något som kommer att bidra till ökad handel i Finspång och som alla kan dra nytta av. Du som arbetsgivare kan enkelt köpa presentkort till dina anställda via appen. Du som privatperson kan ge bort presentkort i gåva till någon du vill uppvakta. Och alla ni som får presentkort – extra pengar att handla för! Och inte minst - du som företagare behöver bara anmäla dig för att få ta del av de ökade intäkter presentkorten kan ge. Vi vet arbetsgivare som bara väntar på att få ge ut presentkort, så det är inget att fundera på -  anmäl dig som inlösande företag redan idag:

https://apply.cardskipper.se/af/vxxx/12jg87

 

 

STOR NYFIKENHET PÅ NYFÖRETAGANDE
Vi tror inte att det bara beror på pandemin, vi tror också att Tillväxt Finspång faktiskt gett frågan om nyföretagande större synlighet. Oavsett vilket har vi i år fler rådgivningar och planer än på många år inom området. En eloge till vår expert Fredrik Sundqvist, som lotsar alla på ett tryggt och trevligt sätt igenom processen – den att våga ta steget till eget! Är du också nyfiken på att bli företagare? Kontakta Fredrik på: fredrik.sundqvist@tillvaxtfinspang.se

 

HANDEL, CENTRUMUTVECKLING, BESÖKSNÄRING OCH FÖRENINGSLIV – DEL AV VÅRA VIKTIGA ”BRANSCHRÅD”!
En av de viktigaste frågorna för Tillväxt Finspång, är att bidra till att utveckla orten, bygden och dess näringsliv. Det gör vi bland annat genom att sätta medlemmar i olika branschråd, ett toppenforum för att diskutera frågor som rör just den egna branschen. Vi ser att intresset för att delta i dessa råd ökar, och att fler teman efterfrågas. Som medlem har du fri tillgång till branschrådens möten, så missa inte möjligheten att vara med och påverka. Det är ditt företags och Finspångs framtid som kan formas här!

 

 

JU FLER MEDLEMMAR I TILLVÄXT FINSPÅNG – DESTO STÖRRE BLIR KRAFTEN I FINSPÅNG!
Utan er medlemmar stannar Tillväxt Finspång! Därför är vi så tacksamma för alla ni som även pandemin valt att arbeta vidare som medlemmar och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Men vi behöver bli ännu många fler, om vi verkligen ska kunna nå vår vision – 30 000 invånare och en av Sveriges bästa platser att bo, leva och verka på.  Bli en del av kraften du också – bli medlem! Läs mer på www.tillvaxtfinspang.se/bli-medlem eller kontakta oss på kontakt@tillvaxtfinspang.se

 

 

NÄR DET OVÄNTADE HÄNDER
Ibland blir saker inte alls som man tänkt sig. En i teorin lyckad rekrytering till en delad roll som destinationsutvecklare, tog en oväntad vändning som gör att vi just nu går lite kort om ordinarie personal. Vi är dock i slutfasen med att hitta rätt resurs till tjänsten, och räknar med vara fullt bemannade igen efter semesterperioden.

 

 

KALENDARIUM
Missa inte att delta på någon av våra kommande träffar – se här och håll utkik efter inbjudningar via mail eller på vår hemsida www.tillvaxtfinspang.se :

18 augusti – avstämningsmöte inför Kraften i Finspång-helgen

19 augusti – handelsmöte + centrumgruppsmöte

24 augusti – uppstartsmöte fastighetsnätverk

v.35-42 – starta eget utbildning (8 tillfällen à 2h)

9 september – föreningsnätverk

18 september – lansering platsvarumärke (Finspångs stadslopp)

18-19 september - Kraften i Finspång-helgen

23 september – dialogmöte näringsliv-kommun om företagsklimat

30 september - informationsmöte om platsvarumärket

27 oktober – uppstart entreprenörsnätverk

 

Vi önskar er alla en riktig härlig sommar och energifylld (h)(s)emester!

 

/Tillväxt Finspång

Gm

Anna Lövheim
Verksamhetsledare
Tillväxt Finspång

Open post

VÄLKOMMEN! Branschrådsmöte #3 Finspångs Handel – Tillväxt Finspång 16 juni

VÄLKOMMEN! Branschrådsmöte #3 Finspångs Handel – Tillväxt Finspång 16 juni

VÄLKOMMEN! Branschrådsmöte #3 Finspångs Handel – Tillväxt Finspång 16 juni

VÄLKOMMEN!
Branschrådsmöte #3
Finspångs Handel – Tillväxt Finspång

När: Onsdagen den 16 juni, kl. 18:00 – 19:30

Var: Digitalt möte via Teams (ev. fysiskt på TF, Vallonvägen 15, om färre än 10 pers.)

Hur: Länk skickas ut till anmälda dagen före mötet

Kvällens agenda:

  • Cardskipper presentkortslösning – information och status
  • Årshjul för handeln – genomgång av första utkast
  • Gemensam paroll för marknadsföring -  ”Finspångs Handel”?

    Inbjudan Handelsmöte 16 juni 2021

Anmäl ditt deltagande senast 14 juni till: fredrik.sundqvist@tillvaxtfinspang.se

Varmt välkommen!

Posts navigation

1 2 3 4 5 6
Scroll to top