Cityindex i Finspång 2022!

6 procents omsättningsökning i Finspångs stadskärna år 2022!

Cityindex i Finspång 2022

Omsättningen i Finspångs stadskärna ökade med 6 procent år 2022, vilket är mer än i jämförbara städer. Det visar Fastighetsägarnas och HUI Researchs rapport Cityindex Sverige. Björn Lundborg, Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord, presenterade resultaten under Tillväxt Finspångs månadslunch .

  • Cityindex Sverige kartlägger och jämför utvecklingen i Sveriges stadskärnor och under 2022 så har omsättningen i Finspångs stadskärna ökat med 6 procent, vilket är mer än i andra jämföra städer.
    E-handeln minskar och städerna har till stor del lyckats återhämta sig från pandemin. I Finspång ser man en ökad omsättningsutveckling inom nästa samtliga branscher, och Finspång presterar bättre än jämförbara städer, sa Björn Lundborg.

Handeln delas in i dagligvaruhandel, sällanköpshandel och detaljhandel och undersökningen visar att dagligvaruhandeln och detaljhandeln ökar medan sällanköpshandel minskar.
Detaljhandelsförsäljningen har ökat mindre i stadskärnan än i kommunen i helhet, men står för 21 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning.

  • Viberga köpcentrum är ett starkt handelscentrum i Finspång och står för 30 procent av den fysiska handeln i Finspångs kommun, sa Björn.

Andra slutsatser från studien var bland att Finspång har ett nettoinflöde av arbetskraft till stadskärnan och att man har en lägre andel av kommunens befolkning som bor i stadskärnan i jämförelse mot jämförbara städer.

Scroll to top