Rundabords-lunch, tema: samarbete skola-arbetsliv

Arbetsmarknaden behöver arbetskraft, samtidigt utbildas för få ungdomar inom de områden där efterfrågan är störst och kommunen har svårt att hitta PRAO-platser till sina åttonde- och niondeklassare. Hur kan fler arbetsgivare bidra med fler platser och hur kan kommunen stötta arbetsgivarna och eleverna på ett bättre sätt?

Kom och diskutera runt borden hur dessa frågor kan lösas – vi bjuder på lunch!

OSA senast 30/11 med ev. särskilda kostbehov till Fredrik.

Datum: 5 dec, kl 11:30-13:00
Plats: Tillväxt Finspångs lokaler, Vallonvägen 15

Scroll to top