Möten om lokala inköp i Finspång

Konstruktivt möte gällande lokala inköp och upphandlingar!

Idag träffade Andreas Ramlöv från Tillväxt Finspång samhällsbyggnadschef Helene From och inköpssamordnare Frida Örnborg från Finspångs kommun. Mötet handlade bland annat om hur man tillsammans kan skapa en årlig rutin där man mäter hur mycket som kommunkoncernen handlar lokalt och hur mycket som handlas externt.

-Detta har aldrig analyserats tidigare och efter dagens möte vet vi att alla är positiva till att ta fram underlag som faktiskt visar på hur mycket av de totala inköpen som handlas lokalt, säger Andreas.

Arbetet syftar till att uppmärksamma både näringsliv och Finspångs kommun om hur det faktiskt ser ut och om det i framtiden sker en positiv utveckling eller inte.

-Alla är överens om att det finns många fördelar med att köpa tjänster och varor lokalt och av den anledningen blir det intressant att se resultatet över tid. Sedan är vi också medvetna om att lagen om offentlig upphandling självklart ska följas men mycket inköp görs utan att det behövs upphandlas eftersom det är mindre inköpsbelopp, förklarar Andreas.

En annan fråga som diskuterades är att förbättra den externa kommunikationen kring upphandlingar som är aktuella och vilka som planeras framöver. Allt för att skapa bättre förutsättningar för lokala företag att få chansen att svara på dessa upphandlingar.

Detta var en första träff mellan Tillväxt Finspång och Finspångs kommun gällande lokala inköp och upphandlingar och alla är överens om att fortsätta föra dialog om dessa frågor framöver.

Scroll to top