”Hela energibranschen är i förändring”
- Hans Holmström, vd Siemens Energy, gästade månadslunchen

”Vår syn på framtiden är att det inte kommer säljas många gasturbiner med fossila bränslen.” Hans Holmström, vd Siemens Energy gästade månadslunchen och pratade om fyra världstrender inom el och energi.

Många hade valt att komma till Mariagården i Finspång när Tillväxt Finspång, Svenska kyrkan och Promotionhuset arrangerade den månatliga nätverkslunchen. Just denna månadslunch lockade lite extra. Det när Hans Holmström från Siemens Energy gästade och pratade om företaget och om fyra tydliga trender i energibranschen.

– Hela energibranschen är i förändring. Vi och hela samhället måste ställa om till något som är klimatsmart, sa Hans och fortsatte. Det här är något man diskuterar i hela världen. I Sverige är vi nästan fossilfria i vår energikraft, men alla länder har olika förutsättningar och alla är beredda på en omställning.

Öka produktionen av el och lösningar på klimatförändringarna är två av trenderna och utmaningarna som Hans lyfte upp.

– Det går för långsamt i omställningen till fossilfri kraft. Människans användning av fossila bränslen behöver minska. Samtidigt konsumerar vi mer el, bara i Sverige behöver vi dubblera elproduktionen till 2040.

Siemens Energy utvecklar bland annat värmepumpar, ångturbiner och gasturbiner. Företaget finns över hela världen och i Sverige finns man på åtta orter med över 4000 anställda från 85 länder. 

– Vår syn på framtiden är att det inte kommer säljas många gasturbiner med fossila bränslen. Sedan flera år har vi testat att driva våra gasturbiner på vätgas. Idag kan de delvis drivas på vätgas, men målet i framtiden är att de ska drivas till 100% av vätgas.  

Komplexiteten i elsystemet och digitaliseringen var de andra två trenderna och utmaningarna.

– Vi behöver bemästra komplexiteten av eldistributionen i världen och digitaliseringen kommer vara lösningen för hur vi producerar, transporterar och använder energi, sa Hans. 

Scroll to top