Besök på Siemens Energy

Under den gemensamma satsningen ”Cirkulär kraftsamling i industriell symbios” besökte ett antal aktörer Siemens Energy för att diskutera hållbarhetsfrågor. Med på mötet var följande organisationer och företag:

Siemens Energy
Cleantech
Energikontoret Östergötland
Linköpings Universitet
Gränges
Hydro
Finspångs Tekniska Verk
Finspångs Kommun
Tillväxt Finspång

Detta var det första av flera kommande studiebesök under hösten för att lyfta frågorna, diskutera lösningar och tillsammans jobba för ökad hållbarhet inom industrin i Finspång.

Scroll to top