Välbesökt månadslunch när Vistinge-projektet presenterades

När Tillväxt Finspång bjöd in till terminens första månadslunch var intresset stort. Närmare 40 personer kom för att ta del av den nya, spännande bostads- och samhällssatsningen Vistinge. 

För den som inte är bekant med området är Vistinge ett attraktivt, obebyggt område mittemellan Norrköping och Finspång, vid vägen som går upp mot Rejmyre. Sedan några månader tillbaka har arbetet påbörjats för att bygga ett helt nytt område med omkring 300 till 350 bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner. På plats för att berätta mer var Anna Lilliehjort och Esbjörn Larsson från Aurum Fastighetsutveckling och Ulrik Bergmark, del av den expertgrupp som nu planerar området. 

– Att fler människor kommer kunna flytta till Finspång gynnar kommunen, näringslivet och föreningslivet – det här området är oerhört viktigt för Finspångs utveckling, inledde Ulrik Bergmark.  

Sedan april äger Profuragruppen marken, som i koncernen har hustillverkare som Svensk husproduktion och Trivselhus. Svensk husproduktion kommer stå för de flesta bostäderna, som mestadels kommer bestå av småhus och radhus. 

Idag finns ingen detaljplan för området men man jobbar tätt med kommunen och kommunens planarkitekter för att forma det framtida området. 

– Just nu går vi igenom en rad olika steg, bland annat handlar det om att göra en kulturmiljöutvärdering, undersöka vilka samhällsfunktioner det finns brist på i kommunen och som skulle byggas i Vistinge samt hur vi bäst använder den fantastiska naturen som finns där, sa Anna.

När man kommit längre i processen kommer allmänheten bjudas in till workshops för att engagera och säkerställa att man gör och satsar på rätt saker.

– Tillsammans är och blir vi mycket klokare, sa Esbjörn Larsson.

– Vistinge kommer tillföra Finspångs tätort naturnära bostäder och platsen är naturlig i stråket mellan Norrköping och Finspång. En otroligt viktig satsning för att Finspång ska nå vision 30/35 – 30 000 invånare år 2035, avslutade Anna.

Vill du delta på kommande workshop, hör av dig till kontakt@tillvaxtfinspang.se

Scroll to top