Företagarnas åsikter är viktiga för Finspång

Är du lokal näringsidkare? Tack för att du svarar på Svenskt Näringslivs enkät.

Svenskt Näringsliv genomför en årlig enkätundersökning och rankning om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med Svenskt Näringslivs mätning är att ge företagare möjlighet att ge sin syn på hur de tycker företagsklimatet är i den egna kommunen. Enkätresultaten från Finspångs företagare används därefter för att utveckla verksamheterna och bidra till en bättre företagsmiljö.

– Jag önskar att många företagare har möjlighet att svara på Svenskt Näringslivs enkät. Ju fler synpunkter som vi får in desto mer får vi vetskap om och kan utifrån det utveckla arbetet, säger Anna Lövheim, verksamhetsledare på Tillväxt Finspång.

Läs mer om enkäten här.

Scroll to top