Styrelseutbildning i Finspång

Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för ett företags utveckling. Konkurrenskraften ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Tillväxt Finspång har glädjen att erbjuda en styrelseutbildning i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige till subventionerat pris. Rätt fokus i styrelsearbetet för SME bolag startar 17 april i Finspång.

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. 

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, StyrelseAkademiens normgivande kod inom styrelsearbete. 

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. 

Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet. 

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: Hur du får rätt bemanning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan. I utbildningen ingår även en
möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot.

Upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

Rätt styrning
– Bolagsstyrning
– Ägarnas roll
– Styrande dokument

Rätt bemanning
– Valberedningen
– Styrelsen

Rätt inriktning
– Strategi för bolaget
– Bolagets samhällsansvar
– Kontroll av bolagets skötsel
– Samordning med bolagets vd
– Information till intressenter

Rätt arbetssätt
– Styrelsens arbetsformer
– Styrelsens ansvar
– Utvärdering av styrelsen

Lärare

Peter Lindgren

Certifiering

Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. Certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.

 

Praktisk information

Datum: 17 och 24 april
Tid: 8.00 – 17.00
Pris:
Medlem i Tillväxt Finspång: 13 570 kr exkl.moms
Icke-medlem: 17 900 kr exkl.moms

Övrig:
Anmälan är bindande.
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Lunch och fika ingår.
Litteratur (ingår): Vägledning till god styrelsesed och kurs- dokumentation i pärm.
Kallelse skickas separat ca 1 vecka  innan kursstart.

Info & anmälan   fredrik.sundqvist@tillvaxtfinspang.se 

Scroll to top