Bergslagsvägen öppnar för trafik

 

Den 4 juli öppnar gångfartsområdet på Bergslagsvägen och Bergslagstorget upp för trafik i område 1 & 6 enligt kartbild.

Första etappen av ombyggnationen av Bergslagstorget, område 1 är nu färdigställt och kan öppnas upp för fordonstrafik den 4 juli.

Ombyggnaden av Bergslagsvägen till gångfartsområde fortskrider och delar av området kommer nu öppnas upp för trafik den 4 juli. Anslutningen från Bergslagsvägen till Stationsvägen kommer endast trafikeras av busstrafik

Område 1 & 6 enligt kartbild kommer att öppnas upp för trafik.

Tätortsbussen angör åter Bergslagstorget

Östgötatrafikens tätortsbuss, linje 181 kommer från den 4 juli även att trafikera Bergslagstorget. Hållplatsläget på Bergslagstorget ligger i anslutning till Grillen. På Östgötatrafikens webbplats finner du mer information om linjesträckning och aktuella tidtabeller.

Arbetsområdet flyttas

Arbetsområdet kommer nu fortsätta i område 2.1 fram till mitten av augusti.

Tack på förhand för hänsyn till personalen inom det fortsatta arbetsområdet!

Källa: Bergslagsvägen öppnar för trafik – Finspångs kommun (finspang.se)

 

Scroll to top