Inbjudan till konferens mot rasism i arbetslivet


Den 11 oktober 2022 bjuder Länsstyrelsen Östergötland in till en halv
kunskapsdag om rasism i arbetslivet.
Rasism berör en stor del av befolkningen och är ett stort
samhällsproblem som angår oss alla. Det påverkar såväl enskildas
livsvillkor som samhällsutvecklingen i ett större perspektiv.
Trots detta finns det en upplevelse hos många att det är svårt och känsligt att prata
om rasism och det kan vara svårt att lyfta frågor om rasism och
likvärdigt bemötande i en verksamhet.
Denna upplevelse kan hänga samman med att rasism belyser
maktstrukturer, normer och föreställningar som skapar privilegier för
vissa och systematiskt utanförskap för andra när det gäller tillgång till
rättigheter, makt och inflytande.

Konferensen vänder sig till målgrupp arbetsgivare och syftar till att höja
kunskap om rasism, dess olika uttryck och orsaker samt några exempel
på hur arbetsgivare kan arbeta för att motverka och förebygga rasism.

PLATS: Konsert och Kongress i Linköping, lokal Opera
TID: Tisdag den 11 oktober 2022, kl. 13:00 – 16:00

ANMÄL DIG SENAST: den 23 september via Länsstyrelsens
kalendarium

Har du några särskilda kostbehov eller önskemål om hjälpmedel så
hjälper vi dig gärna med det, ange detta i anmälan.

Program 
13.00-13.10 Inledning Länsstyrelsen Östergötland
13.10-13.45 Om regeringens uppdrag att utveckla arbetet mot
rasism i arbetslivet, Kitimbwa Sabuni,
utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm
13.45-13.50 Kort paus
13.50-14.25 Vita privilegier och diskriminering-processer som
vidmakthåller rasifierade ojämlikheter i arbetslivet,
Martin Wolgast, forskare, Psykologiska institutionen
Lunds universitetet
14.25-14.45 Fikapaus
14.45-15.20 Tidsojämlikhet och rasism i arbetslöshetskomplexet,
Paula Mulinari, forskare, Institutionen för socialt
arbete, Malmöuniversitetet
15.20-16.00 Panelsamtal och avslutning. I panelen deltar Kitimbwa
Sabuni, Martin Wolgast och Paula Mulinari

Scroll to top