Ledningsarbetets framdrift på Bergslagstorget

Ledningsarbetet på Bergslagstorget löper på enligt planering och har nu flyttats till tidigare busstorg på Bergslagstorget. Under arbetets gång kommer hela ytan vara avstängd för fordonstrafik över Bergslagstorget.

I samband med flytten av arbetsområdet har Stationsvägen öppnats för fordonstrafik igen. Under tiden arbetet pågår på gamla busstorget enligt blåmarkering i kartbild, stängs ytan av för fordonstrafik och parkering. Du hittar alternativa parkeringsplatser i vår parkeringskarta.

Tack för visad hänsyn till personalen i området!

 

Scroll to top