TILLVÄXT FINSPÅNG EKONOMISK FÖRENING HÅLLER ÅRSMÖTE MED GÄSTFÖREDRAG AV LANDSHÖVDING CARL-FREDRIK GRAF

Härmed kallas medlemmar och övriga intresserade till årsmöte, onsdagen den 16 mars 2022 kl. 18:00 på Coop Vibergas restaurang, Skäggebyvägen 27 i Finspång.

Inbjudan årsmöte 220316

Ur programmet:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, bl.a. val till styrelsen
Föredrag om Finspång ur ett länsperspektiv, Östergötlands landshövding Carl-Fredrik Graf

Lättare förtäring

Anmälan senast den 9 mars 2022 med ev. kostalternativ till fredrik.sundqvist@tillvaxtfinspang.se.

(Icke-medlemmar deltar till självkostnadspris. ) Årsmöteshandlingar skickas ut i separat ordning. Varmt välkommen!

 

Scroll to top