Svenskt näringslivs-enkätundersökning

Svenskt näringslivs-enkätundersökning

Den 25 maj kom 2021 års resultat av Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sverige och dess kommuner. Även om Finspång de senaste åren haft en sakta uppåtgående trend, så ligger den på en lägre nivå än genomsnittet för landet och har dessutom sjunkit från föregående år. Här  behövs mer dialog mellan företag och kommunen, fler möjligheter att etablera verksamheter, minskad byråkrati och ökad service,  för att få fler företag att blomstra. Arbetet har påbörjats inom dessa områden, men mycket mer krävs och det är bara tillsammans vi kan lyckas. Tillväxt Finspång är en arena där vi kan få till den utvecklingen, så vi ser fram emot att pandemin släpper och vi kan mötas för att diskutera hur vi ska lyckas bättre i Finspång kommande år.

Scroll to top