Två nya intressanta utbildningar för företagare inom ramen för Kunskapsbron

Två nya intressanta utbildningar för företagare inom ramen för Kunskapsbron

Fördjupningsprogram inom återtillverkning – start i september 2021

Under programmet för du lära dig hur du kan öka konkurrenskraften genom att hitta en hållbar och effektiv lösning för din verksamhet genom återtillverkning. Återtillverkning innebär att man genom en industriell process förbereder använda produkter/komponenter för ytterligare en till användningsfas. De typiska processtegen inom återtillverkning är: kvalitetskontroll för inkomna använda produkter, rengöring, demontering, reparation och byte av komponenter, montering samt testning. Du får testa er potential och räkna på ekonomisk, social och miljömässiga fördelar med att börja med återtillverkning. Programmet passar både företag som redan nu har en återtillverkningsprocess samt de som är intresserade av att utvärdera möjligheterna med detta.
Inbjudan hittar du här nedan:
Återtillverkning infoblad

 

Fördjupningsprogram inom cirkulär- och hållbar affärsmodell – start i september 2021 (kort uppstartsträff 2 juni)

Under programmet får du lära dig mer om utmaningar och möjligheter inom cirkulär ekonomi och hur du kan stärka dina egna affärer samtidigt som du bidrar till att lösa några av samhällets hållbarhetsutmaningar. Exempel på områden som kommer behandlas är ökat inslag av service vid försäljning av produkter, design och produktutveckling för att möjliggöra längre livslängd, ökad reparerbarhet, återbruk eller återvinningsbarhet, tjänsteutveckling, nya modeller för prissättning, utvärdering av miljö- och kostnadsbesparingar, strategiutveckling och marknadspositionering. Programmet passar etablerade företag i tillväxtfas med minst fem anställda.
Inbjudan hittar du här nedan:
Informationsblad cirkulär affärsmodell 20211ver 2

Scroll to top