Backa Bruksorten Finspång ny chans 11/5

Backa Bruksorten 11/5 i Finspång

Finspångs världen
GENOM DINA ÖGON!
Delta i en digital workshop den 11/5 kl. 17.00 -20.00
Under pandemin har det inom många yrken visat sig att det går minst lika bra att
bo på en mindre ort, och ändå ha jobbet i storstaden kvar. Innebär den
möjligheten att det automatiskt blir mer attraktivt att flytta från städerna?
Kan mindre orter erbjuda ett liv med ännu mer livskvalitet?
I denna workshop ska vi utforska fördelarna med platsen för att kunna lyfta fram att även mindre
samhällen kan vara attraktiva hem för fler.
Det är här vi behöver din hjälp,
eftersom vi är övertygade om att det är ni som bofasta som kan berätta om er plats på bästa sätt!
Bakgrund:
“Backa Bruksorten” är en vidaresatsning inom Jernkontorets program “Jag kom,
jag såg, jag stannade”* där fokuset är att hitta det som ger mening och betydelse
för en hemort, men som kanske inte är det uppenbara på grund av svårigheten att uppmäta det (trivsel, miljö, samhörighet genom litenhet osv).
Kan också detta bidra till att lyfta mindre samhällens fördelar och värden ytterligare?
Några fler generella frågorna vi ställer oss för att vi även i slutändan ska kunna berätta om
fördelarna även med samtliga industriers hemorter är:
Vad gör en ort levande?
Vad är viktigt för människors vilja att bo där?
Hur lyfter vi värden som alla inte ser i ett första läge?
Om workshopen:
Vi kommer träffas vid ett lättsamt, digitalt workshoptillfälle. Den leds av Effect Innovation AB
och kulturantropologen Dr. Katarina Graffman på uppdrag av
Sveriges stålindustriers branschorganisation, Jernkontoret.
Anmälan:
Anmälan till anna.lovheim@tillvaxtfinspang.se senast måndagen den 10/5
Scroll to top