Enkät till arbetsgivare i Finspång - Hur ser kompetensbehovet ut?

Enkät till arbetsgivare i Finspång - Hur ser kompetensbehovet ut?

Bästa mottagare!

Tillväxt Finspång och Finspångs kommun genomför i samarbete en undersökning av kompetensbehoven i Finspång. Vi ber er därför om hjälp med att besvara en enkät på detta tema. Syftet med enkäten är att få kunskap från er arbetsgivare om vilka strategiska behov av kompetens ni ser nu och framöver. För oss på Tillväxt Finspång utgör er kunskap ett viktigt underlag i vårt strategiska arbete med att skapa ett ännu mer attraktivt Finspång för utbildning, arbete och inflyttning. För Finspångs kommun bidrar enkäten som underlag för att kunna ta fram en vision och viljeinriktning på framtidens gymnasieutbildningar i Finspångs kommun.

Vi hoppas att ni tar er tiden att fylla i enkäten och sprid gärna länken till andra. Vi behöver era svar senast fredagen den 16 april.

 

Länken till enkäten hittar ni här:
https://sv.surveymonkey.com/r/97PKBJR

Scroll to top