hjälp

Stödnivåerna höjs för enskilda näringsidkare

hjälp

Stödnivåerna höjs för enskilda näringsidkare

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas och
få höjda stödnivåer. Dessutom införs ett nytt särskilt omsättningsstöd
som riktar sig till handelsbolag. Stöden kommer fortsatt att handläggas av
länsstyrelserna.
För att hjälpa enskilda näringsidkare att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till
följd av covid-19-pandemin infördes i november 2020 ett särskilt omsättningsstöd till
enskilda näringsidkare. Detta eftersom vissa företagare inte har kunnat dra nytta av
tidigare åtgärder, såsom stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.
Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare omfattar enligt den nu gällande förordningen
tiden mars till juli 2020. Till följd av höstens utveckling av den pågående pandemin har
regeringen nu meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta tiden augusti
2020 till februari 2021.
Regeringen kommer även att införa ett särskilt omsättningsstöd riktat till handelsbolag,
inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer
att utformas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.
Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta om både det förlängda
omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till
handelsbolag.
– Länsstyrelserna är glada över att få fortsatt förtroende av regeringen. Sedan i november
har vi byggt upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut
om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Hittills har vi fattat beslut i cirka 5 500
ärenden. Vi är många som är angelägna om att berörda näringsidkare ska få sin
ekonomiska ersättning så fort som möjligt, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för
omsättningsstödet.
Sedan stödet infördes har länsstyrelserna fått in cirka 8 700 ärenden, vilket är färre än
väntat. För att fler näringsidkare ska kunna ta del av stödet har regeringen meddelat att
omsättningskravet för att få söka stödet från och med november sänks från 200 000 till
180 000 kronor.
Regeringen har även meddelat att stödnivån i stödet kommer att förstärkas från 75 till 90
procent av omsättningstappet för stödperioden november – december 2020. Detta mot
bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa
smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små
företag. Det gäller både omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda
omsättningsstödet riktat till handelsbolag.
De båda stöden kommer att gå att söka först när nya förordningar har beslutats av
regeringen. Länsstyrelsens webbplats uppdateras löpande med ny information om stödet.

Läs  mer:
Stödnivåerna_höjs_för_enskilda_näringsidkare

Scroll to top