Tillverkande företag ges möjlighet via Kunskapsbron

Almi + liu stor (1)

Tillverkande företag ges möjlighet via Kunskapsbron

I ett samarbete mellan Almi och Linköpings Universitet  ges nu tillverkande företag chansen till ett ökat utbyte och ökade kunskaper i effektivare flöden och produktionsledning.
Region Östergötland är med som del finansiär i projektet.

Denna utbildning startar i Mars 2021 och pågår 4-5 månader
Kravet är 5 anställda.
Pris: 7000:- + moms (detta inkluderar 2 deltagare)
1 Kickoff 3 gruppmöten och 3 möten med coach

Mer information samt möjlighet till anmälan hittar du här:
Informationsblad produktionsledning vår 2021

Scroll to top