presentkort

Så fungerar presentkorten

Så fungerar presentkorten

Allmän information
Notera att beloppet är inklusive moms. Presentkortet får inte växlas mot kontanter, detta gäller även eventuell mellanskillnad. Presentkortet får inte användas för att köpa alkohol, tobak eller till spel.

Presentkort finns ute från en rad olika organisationer:
-Finspångs Kommun
-Finspångs Tekniska
-Vallonbygen
-Svenska kyrkan
-Region Östergötland

Vi ser gärna att varje företag skapar en faktura per aktör som har presentkort ute.
När ni skickar in till oss.
Detta för att förenkla administrationen

Information till handlare/butik/företag
Om du/ni vill vara en handlare/butik/företag där presentkortet ska nyttjas måste du uppfylla nedanstående krav (att de uppfylls ska kunna styrkas vid begäran):
1. Du ska verka i Finspångs kommun
2. Du ska uppfylla kraven i LOU Lag (2016.1145) § 1, § 2 samt § 3
3. Du ska vara registrerad hos Bolagsverket eller motsvarande myndighet i annat EU-land samt vara registrerad för mervärdesskatt och inneha F-skattebevis
4. Du ska ta fullt arbetsgivaransvar för dina anställda och konsulter och ha tecknat erforderliga försäkringar m.m. Kollektivavtalsliknande villkor ska uppfyllas.

Tänk också på att använda rätt moms på din faktura som du skickar till Tillväxt Finspång.
Det kan vara: 0 % , 6%, 12% och 25%.

Om du uppfyller kraven för presentkorten så fakturerar du Tillväxt Finspång senast den 10 november 2021. Underlag i form av de använda presentkorten ska bifogas. Skicka faktura samt presentkorten till: Tillväxt Finspång, Vallonvägen 15, 612 30 Finspång.

Mer information kan du också läsa på www.tillvaxtfinspang.se

Scroll to top