Näringslivet i Finspång håller ut men kämpar

Näringslivet i Finspång håller ut men kämpar

I en uppföljande enkät har Tillväxt Finspång tagit tempen på företagarnas situation med anledning av Covid 19-krisen.
Tydligt är att många småföretag har det kämpigt, men att man ändå bedömer kunna klara krisen på längre sikt.
Fortfarande är andelen som permitterat sin personal låg, men ett par företag har nu varslat personal, en skillnad jämfört med förra enkäten.
Det företagen främst efterfrågar är stöd från kommunen med att t.ex. tidigarelägga investeringar och att stötta den lokala handeln genom riktade insatser.
Enkätsvaren hittar du här: TF näringslivsenkät II

Scroll to top