Tillväxt Finspång - Enkätsvar kopplade till Covid-19

Enkätsvar kring påverkan av covid-19

Med anledning av den pågående utvecklingen av det nya viruset covid-19, genomförde vi på Tillväxt Finspång innan påsk en enkätundersökning bland företagen i Finspång.
För att se hur de påverkats av pandemin.

En sammanställd bild av enkätsvaren hittar du här
Vi vill tacka alla som deltagit för er medverkan.

Scroll to top