Finspångs mål: 8000 nya invånare på 15 år

Under de senaste åren har antalet invånare i Finspång vuxit stadigt och i nuläget bor det runt 21 800 personer i kommunen, men det är långt ifrån nog anser kommunledningen.

Målet är ett invånarantal på 30 000 personer år 2035 och redan nu håller ett stort antal detaljplaner på att tas fram när det gäller hur och var kommunen ska växa.

"I vår kommande översiktsplan har vi tagit fram stora, stora områden där vi kan tänka oss att exploatera, så det finns mycket mark som det går att bo på, säger Ulrika Jeansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Finspång.

Lyssna på Sveriges Radio P4

Källa: Sveriges Radio Foto: Raina Medelius/Sveriges Radio

Scroll to top