Medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning. Där får du som kommuninvånare chansen att tycka till om hur det är leva i Finspångs kommun.

Det är självklart frivilligt att delta i undersökningen. Men vi på Tillväxt Finspång och Finspångs kommun uppmanar alla som får undersökningen hemskickad att besvara enkäten. Vi är mycket intresserade av att veta hur du tycker det är att bo och leva i vår kommun samt vilket inflytande du som invånare upplever att du har. Dina svar ger en betydelsefull inblick i hur servicen fungerar från invånarnas perspektiv. Dina svar spelar roll och är värdefulla då de bidrar till kommunens utveckling.

Du som blivit utvald att vara med i undersökningen kan svara i pappersenkäten du fått hem i brevlådan eller på webben, där du även kan svara på engelska, finska eller spanska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.

SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av Sveriges kommuner. De personer som tillfrågas har slumpmässigt blivit utvalda från befolkningsregistret.

Scroll to top